För barnen finns en lekpark och det går fint att fiska i sjön.